+48 786 116 186

+48 786 116 186

Separacja czy rozwód

 

Często od swoich Klientów słyszę pytanie czym w zasadzie różni się separacja orzeczona przez sąd od rozwodu. W dzisiejszym wpisie postaram się przybliżyć Państwu podobieństwa oraz różnice występujące pomiędzy separacją a rozwodem.

Zarówno separacja jak i rozwód są sprawami, którymi zajmuje się sąd. Dzieje się tak kiedy w małżeństwie zaistnieją pewne problemy, z którymi małżonkowie nie są w stanie poradzić sobie sami. Co do zasady orzeczenie separacji jest łagodniejsze od orzeczenia rozwodu. Separacja wskazuje, że małżonkowie widzą jeszcze szansę na podjęcie wspólnego pożycia.

 

Separacja czy rozwód – przesłanki do orzeczenia rozwodu i separacji

Sąd orzeka rozwód jeżeli pożycie małżeńskie uległo zupełnemu i trwałemu rozkładowi. Rozkład jest trwały, jeżeli ustały wszystkie więzi łączące małżonków (więź gospodarcza, emocjonalna, fizyczna). Rozkład jest zupełny, jeżeli więzi te ustały na tyle dawno albo z okoliczności sprawy wynika, że brak jest perspektyw na powrót małżonków do wspólnego pożycia.

Z kolei dla orzeczenia separacji wystarczy, gdy pożycie małżeńskie ulega jedynie trwałemu rozkładowi (brak więzi). Oznacza to, że małżonkowie nadal widzą możliwość powrotu do wspólnego pożycia. Orzeczenie o separacji ma dać im możliwość zdystansowania się do zaistniałych problemów. Również to okazja do przemyślenia czy widzą szansę na dalsze wspólne życie i podjęcie ewentualnych starań celem poprawienia relacji.

 

Skutki orzeczenia rozwodu i separacji – różnice

Orzeczenie w zakresie separacji bądź rozwodu różni się przede wszystkim skutkami prawnymi, które występują po uprawomocnieniu się orzeczenia.

Orzeczenie rozwodu oznacza, że małżeństwo przestaje faktycznie jak i prawnie istnieć. Byli małżonkowie w świetle prawa stają się dla siebie obcymi ludźmi. Byli małżonkowie co do zasady nie dziedziczą po sobie, jak również każdy z małżonków może zawrzeć nowy związek małżeński. Małżonek, który zmienił nazwisko na skutek zawarcia związku małżeńskiego może powrócić po rozwodzie do nazwiska rodowego (ma na to 3 miesiące).

Po orzeczeniu separacji małżeństwo trwa nadal. Oznacza to, że małżonkowie nie mogą wstąpić w  nowe związki małżeńskie, jak również małżonek, który zmienił nazwisko w skutek zawarcia małżeństwa nie może powrócić do nazwiska rodowego. W tym przypadku małżonkowie pozostający w separacji również nie dziedziczą po sobie na podstawie ustawy.

 

Podobieństwa w zakresie orzeczenia separacji i rozwodu

Zarówno w sprawie o separację jak i o rozwód sąd orzeka, który z małżonków jest winny rozkładowi pożycia małżeńskiego. Zatem separacja może zostać orzeczona np. z winy jednego z małżonka bądź z winy obojga albo bez orzekania o winie.

W obu sprawach sąd orzeka o władzy rodzicielskiej przysługującej małżonkom w stosunku do małoletnich dzieci, jak również zasądza rentę alimentacyjną na rzecz małoletnich dzieci. Na żądanie jednego z małżonków sąd może w obu sprawach zasądzić alimenty od małżonka drugiego na jego rzecz. Ponadto sąd w każdej ze spraw może na wniosek jednego z małżonków orzec o korzystaniu ze wspólnego mieszkania w okresie separacji bądź rozwodu.

Co istotne od momentu uprawomocnienia się orzeczenia o separacji bądź rozwodzie pomiędzy małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa. Strony mogą zatem dokonać umownego lub sądowego podziału majątku wspólnego.

Obie sprawy są rozpoznawane przez Sądy Okręgowe. Opłata od pozwu w sprawie o rozwód, jak i o separację wynosi 600 zł. Jeżeli separacja ma być orzeczona na zgodny wniosek małżonków to opłata wynosi 100 zł.

 

Kiedy złożyć pozew o rozwód a kiedy o separację?

Separacja czy rozwód? Odpowiedź nie jest jednoznaczna i zależy od konkretnego i indywidualnego przypadku. Jeżeli małżonków nie łączą już żadne więzi, jak i nie widzą oni możliwości aby relacje małżeńskie poprawiły się w przyszłości, to zasadnym jest wniesienie pozwu o rozwód. Jeżeli z kolei aktualnie brak jest więzi łączących małżonków, jednakże każdy z nich widzi jakąkolwiek szansę na powrót do siebie albo widzi szansę na podjęcie starań celem naprawienia relacji to warto wystąpić z pozwem o separację. Orzeczenie separacji niejako zawiesi na pewien czas małżeństwo. Oznacza to, iż jeżeli dojdzie do poprawy sytuacji i małżonkowie podejmą wspólne pożycie, to sąd będzie miał możliwość znieść separację na wspólny wniosek małżonków. Jeżeli jednak małżonkowie stwierdzą, że rozkład pożycia małżeńskiego jest już nie tylko trwały ale i zupełny, to będą mogli wnieść sprawę o rozwód.

Adwokat Katarzyna Kielsznia-Budzińska zaprasza na porady w zakresie spraw rozwodowych, jak i w zakresie prawa rodzinnego.