+48 786 116 186

+48 786 116 186

Dział spadku – Prowadzenie Podziału Spadku

 

Kiedy posiadamy prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo Akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez Notariusza, należy liczyć się z koniecznością dokonania działu spadku pomiędzy spadkobiercami.

Dział spadku przy zgodzie spadkobierców co do jego podziału można dokonać za pomocą umowy zawartej przez spadkobierców. Jeżeli składnikiem spadku jest nieruchomość, to umowa taka musi być zawarta u Notariusza.

Jeżeli spadkobiercy nie są w stanie porozumieć się co do składników majątku, co do ich wartości bądź co do ich podziału między spadkobiercami – konieczne będzie złożenie wniosku o dział spadku do sądu, który rozstrzygnie zaistniały spór. Termin na złożenie wniosku nie jest ograniczony przepisami prawa.

Istotne jest, że w okresie od stwierdzenia nabycia spadku do działu spadku pomiędzy spadkobiercami istnieje wspólność majątku spadkowego. Wspólność ta trwa aż do momentu dokonania działu spadku.

Jeżeli macie Państwo więcej pytań lub wątpliwości zapraszam na wizytę!

 

Telefon: 786 116 186

 

Czytaj na ten temat także na blogu: