+48 786 116 186

+48 786 116 186

W dzisiejszych czasach, kiedy Internet staje się nieodłączną częścią naszego życia, coraz więcej aspektów codzienności przenosi się do świata online. Procesy prawne, nie są wyjątkiem. Rozprawy rozwodowe online stają się coraz bardziej popularne i akceptowane zarówno przez strony sporu, jak i sądy.

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego

Zgodnie z ostatnią nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego (art. 151 k.p.c.), sąd może zarządzić rozprawę w trybie zdalnym sam z urzędu albo na wniosek osoby, która ma uczestniczyć w posiedzeniu i wskazała adres poczty elektronicznej. Wniosek taki należy złożyć w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia albo wezwania na posiedzenie.

Należy pamiętać, że aby wziąć udział w rozprawie zdalnej nie ma potrzeby instalowania specjalnych programów. Zainteresowana strona dostaje linka do rozprawy zdalnej, po jego „kliknięciu” podaje swoje imię i nazwisko, włącza kamerę i mikrofon – i koniec.

ROZPRAWY ROZWODOWE online?

Sprawy rozwodowe są szczególnymi rodzajami spraw, które odbywają się PRZY DRZWIACH ZAMKNIĘTYCH. Najnowsza nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego z marca 2024 r. (art. 154 k.p.c.) wprowadziła zapis, że przepisów o posiedzeniu zdalnym nie stosuje się do posiedzeń odbywających się przy drzwiach zamkniętych.

Sprawa rozwodowa online

Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której wszyscy uczestnicy czynności przebywają w budynku sądu (niekoniecznie w tym samym) – wówczas rozprawa rozwodowa może odbyć się on-line.

Wybór odpowiedniej opcji dla siebie

Przed podjęciem decyzji o formie przeprowadzenia rozprawy rozwodowej warto skonsultować się z doświadczonym adwokatem.

Jeśli rozważasz rozwód i interesuje Cię możliwość przeprowadzenia rozprawy rozwodowej online, skonsultuj się ze mną, a pomogę Ci dokonać właściwego wyboru zgodnego z przepisami i poprowadzi Cię przez proces prawny.

Wiem, że sprawy rozwodowe są często stresujące, dlatego warto się do nich dobrze przygotować, niezależnie od tego czy sama rozprawa odbędzie się tradycyjnie w sądzie czy on-line.

 

Kontakt