+48 786 116 186

+48 786 116 186

Alimenty – Adwokat Szczecin 786 116 186

 

Obowiązek alimentacyjny oznacza nic innego jak dostarczanie środków utrzymania na uprawnionego, jak również środków wychowania.

 

Alimenty na dzieci 

 

Rodzice dziecka są obowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Obowiązek ten sprowadza się zarówno do łożenia na rzecz utrzymania dziecka, jak i wychowywanie dziecka (tzw. wikt i opierunek). Niezależnie więc czy rodzice dziecka mieszkają razem czy osobno, na każdym z nich ciąży obowiązek alimentacyjny.

Najczęściej kiedy rodzice dziecka mieszkają osobno pojawia się problem dotyczący braku alimentacji przez rodzica, z którym dziecko nie mieszka bądź łożenie w wysokości mniejszej biorąc pod uwagę uzasadnione potrzeby dziecka oraz majątkowe możliwości rodzica do ich płacenia.

Co z dzieckiem pełnoletnim? Co do zasady, o ile dziecko nadal się uczy – na rodzicach ciąży obowiązek alimentacyjny. Jednakże w przypadku takim każdą sytuację należy rozpoznawać indywidualnie. Wiele zależy bowiem m.in. od trybu nauki dziecka, od tego czy wykonuje pracę zarobkową, jak się uczy, czy „specjalnie” przedłuża okres nauki, jak również wyniki (oceny) osiągane przez dziecko.

 

Pozew o alimenty

 

W sytuacji opisanej powyżej, kiedy rodzice nie są w stanie porozumieć się co do kwoty alimentów, nie pozostaje nic innego jak złożyć do sądu pozew o alimenty na małoletnie dziecko. Przy czym aby wykazać uzasadnione potrzeby dziecka, należy udokumentować wydatki na jego utrzymanie.

Pozew o alimenty  może być złożony oddzielnie do sądu rejonowego bądź roszczenie alimentacyjne może być wniesione w treści np. pozwu o rozwód bądź w odpowiedzi na pozew o rozwód. Przy czym dopóki dziecko stron jest małoletnie, to sąd orzekający rozwód z urzędu (sam) orzeka o alimentach na małoletnie dziecko.

Z kolei pełnoletnie dziecko wraz z ukończeniem 18 roku życia może samo osobiście wystąpić z pozwem o alimenty.

 

Alimenty na rozwiedzionego małżonka

 

W trakcie rozwodu, jak i po uzyskaniu wyroku rozwodowego małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego i który znajduje się w niedostatku, może złożyć pozew o alimenty przeciwko byłemu małżonkowi.

W tej sytuacji należy jednak rozróżnić różne zakresy i okresy trwania tego obowiązku. W zależności od tego czy były małżonek zobowiązany do alimentacji był małżonkiem winnym rozkładowi pożycia małżeńskiego czy nie. I tak np. obowiązek alimentacyjny małżonka niewinnego rozkładu pożycia wygasa z upływem pięciu lat (choć i od tego można znaleźć wyjątki).

Należy pamiętać, że każdy wyrok w zakresie alimentów można zmienić poprzez złożenie pozwu o obniżenia albo podwyższenie alimentów bądź o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Adwokat Szczecin Katarzyna Kielsznia – Budzińska w ramach prowadzonej praktyki zachęca do korzystania z usług również w zakresie alimentów, tj. w zakresie ich zasądzenia, obniżenia lub podwyższenia bądź w zakresie uchylenia obowiązku alimentacyjnego.

Jeżeli macie Państwo więcej pytań lub wątpliwości zapraszam na wizytę!

 

Telefon: 786 116 186

 

Czytaj na ten temat także na blogu: