+48 786 116 186

+48 786 116 186

Rozdzielność majątkowa Szczecin

 

Małżonkowie w drodze umowy zawartej u notariusza mogą ustanowić rozdzielność majątkową w trakcie trwania małżeństwa bądź przed jego zawarciem.

 

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej

 

Poza umownym ustanowieniem rozdzielności majątkowej istnieje możliwość sądowego zniesienia wspólności. Na wstępie zaznaczyć należy, że powództwo o ustanowienie rozdzielności majątkowej jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy między małżonkami występuje jeszcze wspólnota majątkowa, choćby częściowa. Jeżeli zaś małżonkowie wprowadzili pełną rozdzielność majątkową umownie, to powództwo o ustanowienie rozdzielności majątkowej jest niedopuszczalne, bo nie ma czego rozdzielać.

W treści uzasadnienia pozwu należy wykazać ważne powody, które przemawiają za koniecznością ustanowienia rozdzielności majątkowej. W praktyce najczęściej jest to sytuacja kiedy jeden z małżonków trwoni majątek wspólny bądź kiedy małżonkowie mieszkają w rozłączeniu i są w separacji faktycznej.

 

Od kiedy rozdzielność majątkowa?

 

 Zasadą jest, że Sąd w wydanym orzeczeniu wskazuje jako termin ustanowienia rozdzielności majątkowej datę wniesienia pozwu. Jednakże w wyjątkowych sytuacjach sąd na wniosek małżonka wytaczającego powództwo może wskazać jako datę rozdzielności datę wcześniejszą. Najczęściej do ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną dochodzi w sytuacji kiedy małżonkowie żyją w rozłączeniu.

Adwokat Szczecin Katarzyna Kielsznia – Budzińska zachęca do kontaktu również w zakresie sądowego ustanowienia rozdzielności majątkowej. Pomoże zrozumieć konsekwencje ustanowienia rozdzielności, a także pomoże sporządzić pozew lub pisma procesowe, jak również istnieje możliwość poprowadzenia sprawy w sposób kompleksowy reprezentując Państwa przed Sądem.

 

Telefon: 786 116 186

 

Alimenty, Ustalenie Ojcostwa, Współwłasność, Zniesienie Współwłasności