+48 786 116 186

+48 786 116 186

Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Szczecin

 

Czynności związane z zatrzymaniem oraz pierwsze przesłuchanie są istotne i niekiedy mają decydujący wpływ na dalsze losy w postępowaniu karnym. Należy pamiętać o prawie do adwokata, który może wziąć udział już w pierwszym przesłuchaniu.

Należy pamiętać, że osoba zatrzymana ma prawo do kontaktu z obrońcą. Jeżeli takowego nie ma, to zawsze może domagać się aby funkcjonariusz poinformował o fakcie zatrzymania osobę najbliższą. Osoba ta uprawniona jest do udzielenia tymczasowego upoważnienia do obrony adwokatowi.

Zatrzymanie może trwać 48 godzin, jeżeli w tym czasie zatrzymany nie zostanie przekazany do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania, musi zostać zwolniony.

Jeżeli organ wystąpi z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania, to sąd ma 24 godziny na przeprowadzenie posiedzenia i wydanie postanowienia w tym przedmiocie.

Adwokat może również brać udział w powiedzeniu dotyczącym zastosowania tymczasowego aresztowania. Adwokat może zapoznać się z materiałem dowodowym w zakresie wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania, jak również może przed posiedzeniem starać się o widzenie z podejrzanym. Ustanowienia adwokata na tym etapie może więc pomów w analizie sprawy, jak i dowodów.

Adwokat Katarzyna Kielsznia – Budzińska jest dostępna dla Państwa w sytuacjach, które wymagają natychmiastowego działania, w związku z zatrzymaniem lub tymczasowym aresztowaniem

 

Kontakt: tel. 786 116 186