+48 786 116 186

+48 786 116 186

Sprawy o zapłatę

 

Sprawy o zapłatę należą do najbardziej popularnych rodzajów spraw cywilnych. Najczęściej prowadzenie sprawy o zapłatę przed sądem wiąże się z brakiem zapłaty przy umowie sprzedaży, umowie najmu, umowie zlecenia czy umowie o dzieło.

Zazwyczaj przy braku zapłaty początkowo we własnym zakresie upominamy się o uregulowanie należności od nieuczciwego Kontrahenta. Często niestety upomnienia te nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Przy braku możliwości uzyskania należnej nam zapłaty nie pozostaje nam nic innego jak skierowanie sprawy na drogę sądową.

 

Wezwanie do zapłaty

 

Jeżeli Nasz dłużnik nie odbiera od nas telefonów bądź jeżeli po raz wtóry upłynął przełożony przez nas termin do zapłaty, należy pisemnie zwrócić się do nieuczciwego kontrahenta o zapłatę. W wezwaniu do zapłaty należy dokładnie wskazać jakiej kwoty się domagamy, jakich odsetek za opóźnienie żądamy, jak również z jakiego tytułu wynika wskazana kwota. W wezwaniu powinniśmy wskazać ostateczny termin, do którego dłużnik ma uiścić dochodzoną przez Nas kwotę.

Na tym etapie dobrze jest skorzystać z pomocy Kancelarii adwokackiej. W praktyce zauważyć można, że wezwania do zapłaty sporządzone przez Adwokata powodują nagłą spłatę dochodzonej kwoty. Adwokat może również w imieniu Klienta negocjować z dłużnikiem zawarcie stosownej ugody, w której np. Wierzyciel rozłoży dłużnikowi żądaną kwotę na raty bądź wskaże inny termin zapłaty.

 

Sprawy o zapłatę mogą toczyć się w różnych postępowaniach.

 

  1. Postępowanie „zwykłe” – sąd wyznacza rozprawę, przesłuchuje strony i ewentualnych świadków, a na koniec wydaje wyrok.
  2. Postępowanie upominawcze – sąd bez przeprowadzenia rozprawy wydaje nakaz zapłaty. W nakazie zapłaty nakazuje się pozwanemu, aby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia tego nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo wniósł w tym terminie sprzeciw. W przypadku wniesienia przez pozwanego sprzeciwu sprawa będzie toczyła się dalej w trybie postępowania zwykłego.
  3. Postępowanie nakazowe – sąd bez przeprowadzenia rozprawy wydaje nakaz zapłaty, o ile wystąpi jedna z przesłanek wymienionych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Jeżeli zachodzi jednak z przesłanek, a powód złoży wniosek o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, to sąd właśnie taki nakaz zapłaty wyda. Co istotne nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym stanowi jednocześnie tytuł zabezpieczenia.
  4. Postępowanie uproszczone – ma na celu szybkie rozpoznanie stosunkowo drobnych spraw. Pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego, wnioski dowodowe sporządza się na urzędowych formularzach.

Adwokat Katarzyna Kielsznia – Budzińska zapewnia pomoc w zakresie spraw o zapłatę. Zapewnia pomoc na etapie przedsądowym (wezwania do zapłaty), negocjacji spłaty zadłużenia, jak i kompleksową reprezentacje przed sądem (sporządzenie pozwu, pism procesowych, reprezentacja w sądzie).

Adwokat Katarzyna Kielsznia – Budzińska świadczy usługi zarówno na rzecz osób, które dochodzą zapłaty, jak również na rzecz osób, wobec których dochodzona jest zapłata (odpowiedź na wezwanie do zapłaty, sprzeciw od nakazu zapłaty, odpowiedź na pozew i reprezentacja w sądzie).

Jeżeli macie Państwo więcej pytań lub wątpliwości zapraszam na wizytę!

 

Telefon: 786 116 186

 

Pozew o zapłatę, windykacja, dochodzenie należności