+48 786 116 186

+48 786 116 186

Dla firm

 

Kancelaria Adwokacka Katarzyna Kielsznia – Budzińska oferuje w ramach prowadzonej działalności obsługę prawną przedsiębiorców, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak również spółek prawa handlowego.

 

W ramach prowadzonej praktyki Kancelaria oferuje:

 

  • doradztwo prawne w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. W trakcie prowadzenia firmy często spotykamy się z koniecznością zawarcia ważnej umowy, zatrudnieniem pracownika, bądź koniecznością zlecenia jakieś usługi. Istotna jest więc możliwość konsultacji z adwokatem, który pomoże podjąć decyzję, sporządzi umowę lub inne pismo, bądź który przeanalizuje konkretną sprawę wskazując dalszy tok postępowania. W zakresie doradztwa adwokat sporządza również opinie prawne. Dzięki doradztwu adwokata przedsiębiorca może ustrzec się późniejszemu ponoszeniu zbędnych kosztów będących konsekwencją błędnych decyzji lub nieprawidłowej analizy,
  • w ramach doradztwa prawnego oferujemy udział adwokata w trakcie negocjacji dotyczących umów. Adwokat pomoże przeanalizować umowę pod kontem zabezpieczenia interesów Klienta, wskaże istotne dla Państwa kwestie, zapisy niekorzystne, jak również wytłumaczy zawiłe w umowie sformułowania. Kancelaria oferuje także negocjacje mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu,
  • reprezentowanie przed sądem w sprawach, w których stroną jest przedsiębiorca. Dotyczy to m.in. wszelkich spraw o zapłatę, sprawach pracowniczych, jak i wynikających ze stosunków zobowiązaniowych. W ramach reprezentacji przed sądem Adwokat Katarzyna Kielsznia – Budzińska oferuje kompleksowe prowadzenie sprawy (sporządzenie pozwu, pism procesowych, reprezentacja na rozprawach, sporządzenie środków odwoławczych). Istnieje możliwość skorzystania z pomocy prawnej np. tylko w sporządzeniu pozwu, odpowiedzi na pozew lub innego pisma procesowego,
  • pomoc w zakresie windykacji należności, czyli odzyskiwaniu należności. Kancelaria reprezentuje przedsiębiorców od momentu wysłania do dłużnika wezwania o zapłatę, poprzez ewentualne negocjacje, aż do reprezentowania przed sądem, a następnie aż do skutecznej egzekucji.

 

Adwokat Katarzyna Kielsznia – Budzińska w ramach oferowanych usług zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców bądź w sposób doraźny udziela porad w sprawach dotyczących bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Obsługa przedsiębiorców jest prowadzona zgodnie z najwyższymi standardami oraz zaangażowaniem. Kancelaria poszukuje najbardziej skutecznych rozwiązań, poprzedzonych analizą ewentualnych zysków i strat. Każda sprawa objęta jest poufnością.

Kancelaria oferuje w ramach obsługi przedsiębiorców pakiety dla firm, dzięki czemu każdy przedsiębiorca jest w stanie skorzystać z usług profesjonalisty według swoich potrzeb.

 

Jeżeli macie Państwo więcej pytań lub wątpliwości zapraszam na wizytę!

 

Telefon: 786 116 186