+48 786 116 186

+48 786 116 186

Podział majątku Szczecin

 

O ile małżonkowie ani przed ani po zawarciu związku małżeńskiego nie zawierali umów majątkowych (np. ustanowienie rozdzielności majątkowej), to z momentem zawarcia małżeństwa pomiędzy nimi powstała wspólność ustawowa małżeńska. Wspólność ta oznacza, że majątek, który nabywają małżonkowie w trakcie trwania małżeństwa jest wspólny. Zatem wszelkie oszczędności poczynione w trakcie małżeństwa, zakupione ruchomości oraz nieruchomości, dochody z majątku wspólnego czy osobistego, jak i wynagrodzenie za pracę jest wspólne. Istnieje także kodeksowe wyłączenie co do przedmiotów/majątku, który pomimo trwania małżeństwa nie wchodzi do majątku wspólnego. I tak między innymi. majątek nabyty w ramach dziedziczenia czy darowizny przez jednego małżonka nie będzie stanowił majątku wspólnego.

Jeżeli więc w trakcie małżeństwa nabyli Państwo majątek wspólny, to po jego zakończeniu (jak również po ustanowieniu rozdzielności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa) należy ten majątek jakoś podzielić.

Nie ukrywając sprawy o podział majątku są nierzadko bardziej uciążliwe i potrafią trwać dłużej niż rozwód. Oczywiście wszystko zależy od zgromadzonego majątku wspólnego. Jeżeli małżonkowie lub byli małżonkowie są w stanie dojść do porozumienia w zakresie podziału majątku, to zaleca się sporządzenie umowy. Jeżeli nie istnieje możliwość ugodowego podziału majątku, należy wystąpić do sądu z wnioskiem o podział majątku. Postępowanie to może być długotrwałe w sytuacji kiedy strony nie mogą porozumieć się co do wartości składników majątku bądź co do przedmiotów, które wchodzą w skład majątku wspólnego. Często należy mieć na uwadze konieczność powołania biegłych do wyceny nieruchomości bądź wartościowych ruchomości (np. samochodu).

W prowadzonej praktyce Adwokat Katarzyna Kielsznia – Budzińska świadczy również pomoc prawną w zakresie podziału majątku. Istnieje możliwość pomocy w zakresie negocjacji w ramach pozasądowego podziału majątku wspólnego, sporządzenia umowy dotyczącej podziału majątku bądź reprezentacja w sprawie w postępowaniu sądowym.

Jeżeli macie Państwo więcej pytań lub wątpliwości zapraszam na wizytę!

 

Telefon: 786 116 186

 

Czytaj na ten temat także na blogu: