+48 786 116 186

+48 786 116 186

Zamówienia publiczne Szczecin

Adwokat Katarzyna Kielsznia-Budzińska na co dzień zajmuje się doradztwem prawnym w zakresie zamówień publicznych jednej z państwowych osób prawnych, gdzie zdobyła doświadczenie w zakresie procesu zamówień na każdym z jego etapów.
Kancelaria w ramach zamówień publicznych świadczy następujące usługi:

  • analiza dokumentacji przetargowej,
  • sporządzenie opinii dla Zamawiających i Wykonawców z zakresu zamówień publicznych,
  • doradztwo dla Wykonawców na każdym etapie postępowania (w przygotowaniu oferty, dokumentacji przetargowej, przygotowaniu zapytań co do treści SIWZ),
  • doradztwo dla Zamawiających na każdym etapie postępowania (przygotowanie dokumentacji przetargowej, Ogłoszeń, SIWZ
  • analiza umów w sprawach z zakresu zamówień publicznych,
  • doradztwo przy realizacji kontraktów, w tym sporządzanie umów z podwykonawcami, przygotowanie umów konsorcjum,
  • reprezentowanie przez Krajową Izbą Odwoławczą