+48 786 116 186

+48 786 116 186

Zachowek – Prowadzenie Spraw o Zachowek

Zachowek należy się m.in. osobie najbliższej spadkodawcy, która nie otrzymała ze spadku swojego udziału. Kiedy spadkodawca m.in. w drodze testamentu przepisze tylko na jednego spadkobiercę cały majątek (lub znaczną jego część) albo jeżeli spadkodawca w drodze umowy darowizny przekaże swój majątek innemu członkowi rodziny, to pominiętemu spadkobiercy przysługuje roszczenie o zachowek.

Uprawnieni do zachowku – dzieci spadkodawcy, jego małżonek oraz rodzice – mają prawo dochodzić od spadkobiercy testamentowego albo od obdarowanego sumy pieniężnej w wysokości ½ wartości udziału spadkowego, który by przypadał przy dziedziczeniu ustawowym. Czasami wysokość zachowku może być większa, tj. 2/3 wartości udziału, przy czym dotyczy to jedynie małoletnich i osób stale niezdolnych do pracy.

Adwokat Katarzyna Kielsznia – Budzińska specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa spadkowego. Przed podjęciem decyzji w zakresie nabycia spadku bądź jego odrzucenia, działu spadku czy też zachowku warto skorzystać z pomocy adwokata. W ramach porady prawnej adwokat pomoże wybrać jaką decyzję podjąć na poszczególnych etapach w zakresie prawa spadkowego, jak przygotować się na dział spadku oraz czy i jak dochodzić zachowku bądź jak bronić się przed koniecznością jego zapłaty. Sprawy spadkowe często z uwagi na krąg osób zainteresowanych są szczególnie trudne. Adwokat pomoże więc przejść przez ten ciężki dla Klienta okres w życiu, wesprze klienta, jak i doradzi.

Adwokat Katarzyna Kielsznia – Budzińska oferuje kompleksową analizę sprawy spadkowej, szczegółowe omówienie sprawy z Klientem, jak i wsparcie na każdym etapie. Jednocześnie istnieje możliwość uzyskania samej porady prawnej bądź pomoc w sporządzeniu pisma procesowego, pomoc w kontaktach z pozostałymi spadkobiercami czy pomoc w sporządzeniu umowy lub ugody.

Jeżeli macie Państwo więcej pytań lub wątpliwości zapraszam na wizytę!

Telefon: 786 116 186

Czytaj na ten temat także na blogu: