+48 786 116 186

+48 786 116 186

Ustalenie ojcostwa Szczecin

 

Co do zasady Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje domniemanie, że jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia to ojcem dziecka jest mąż matki.

 

Co jeżeli ojcem dziecka nie jest mąż matki?

 

W takiej sytuacji należy obalić powyższe domniemanie składając do sądu pozew o zaprzeczenie ojcostwa. Powództwo takie może wytoczyć mąż matki, matka dziecka, dziecko oraz prokurator. Przy czym Kodeks rodzinny i opiekuńczy szczegółowo zakreśla terminy na wniesienie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.

 

Ustalenie ojcostwa

 

Jeżeli brak jest powyższego domniemania bądź jeżeli zostało ono obalone, a także w sytuacji kiedy dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego ustalenie ojcostwa może nastąpić albo poprzez uznanie ojcostwa albo na mocy orzeczenia sądu.

Uznanie dziecka następuje poprzez oświadczenie ojca dziecka złożone kierownikowi urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka. Przy czym matka dziecka musi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od złożenia oświadczenia przez mężczyznę również oświadczyć, że ojcem dziecka jest ten właśnie mężczyzna.

 

Kiedy sądowe ustalenie ojcostwa?

 

Z sądowym ustaleniem ojcostwa mamy do czynienia wówczas kiedy domniemany ojciec nie chce uznać dziecka bądź kiedy matka dziecka nie potwierdza ojcostwa danego mężczyzny w ciągu 3 miesięcy od złożenia przez niego oświadczenia o uznaniu dziecka.

Najczęściej w trakcie sądowego ustalenia ojcostwa przeprowadza się badania DNA.

 

Pozew o ustalenie ojcostwa – kto może złożyć?

 

 Z powództwem do sądu rejonowego może wystąpić:

  1. dziecko samodzielnie po uzyskaniu pełnoletności, w imieniu dziecka małoletniego występuje jego przedstawiciel ustawowy,
  2. matka może żądać sądowego ustalenia ojcostwa. Natomiast jeżeli matka nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych tzn. jest niepełnoletnia z powództwem może wystąpić jej przedstawiciel ustawowy, przy czym nie jest wymagana zgoda sądu opiekuńczego,
  3. domniemany ojciec dziecka. W przypadku braku pełnej zdolności do czynności prawnych jego przedstawiciel przy czym nie jest wymagana zgoda sądu,
  4. prokurator który jako jedyny może wytoczyć powództwo o ustalenie ojcostwa po śmierci dziecka pełnoletniego.

Powództwo o ustalenie ojcostwa w niektórych przypadkach jest ograniczone terminem. Matka i domniemany ojciec mogą zrealizować swoje uprawniania do czasu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Po śmierci dziecka z żądaniem ustalenia ojcostwa może wystąpić matka dziecka, domniemany ojciec dziecka i prokurator.

Ustalenie ojcostwa Szczecin – Adwokat Katarzyna Kielsznia – Budzińska oferuje pomoc prawną także w zakresie ustalenia pochodzenia dziecka na każdym jego etapie. Pomogę zrozumieć różnice pomiędzy niektórymi zagadnieniami, jak również wskażę obowiązujące terminy do wszczęcia powództwa, różniące się niekiedy w zależności od tego kto występuje z pozwem o ustalenie ojcostwa.

Jeżeli macie Państwo więcej pytań lub wątpliwości zapraszam na wizytę!

 

Telefon: 786 116 186

 

Czytaj na ten temat także na blogu: