+48 786 116 186

+48 786 116 186

Dowody w sprawie rozwodowej

Dokumentacja dowodowa (dowody) w sprawie rozwodowej ma kluczowe znaczenie podczas przygotowywania pozwu o rozwód lub odpowiedzi na taki pozew. Zbierając niezbędne dowody, należy pamiętać o ich właściwym przygotowaniu, aby potwierdzić istotne fakty przed sądem.

Jakie rodzaje dowodów są istotne w przypadku sprawy rozwodowej?

 Dokumenty

Po pierwsze, kluczowe są dowody z dokumentów.

Zawsze do pozwu załączamy:

  • akty stanu cywilnego (akt małżeństwa, akty urodzenia dzieci)
  • umowy majątkowe małżeńskie, jeśli takie istnieją (np. rozdzielność majątkowa)

 

Dodatkowo do pozwu/odpowiedzi na pozew możemy załączyć:

– zaświadczenie o zarobkach (szczególnie w przypadku alimentów),

– dokumenty potwierdzające koszty utrzymania rodziny/dzieci (przy alimentach). Mogą to być np. rachunki za media, zajęcia dodatkowe małoletnich dzieci, koszty ponoszone w szkole/przedszkolu/ koszty leczenia/wyjazdów itp.,

Dowody w sprawie o rozwód

Jeśli dążymy do wykazania winy drugiego małżonka w rozkładzie pożycia małżeńskiego, to wówczas niezbędne są dowody, takie jak zdjęcia, nagrania, bilingi, wydruki wiadomości tekstowych (SMS), wydruki rozmów na social mediach, maile czy też raporty detektywistyczne (o ile takie były wykonywane),

 

Jeżeli wcześniej toczyły się sprawy rodzinne bądź karne (np. związane z przemocą w rodzinie), można również wnioskować o dołączenie dokumentacji z taych spraw, jeśli ma to wpływ na rozstrzygnięcie sprawy rozwodowej.

 

Przesłuchanie stron – dalsze dowody

Po drugie, istotny jest dowód z przesłuchania stron, czyli małżonków.

 

Przesłuchanie świadków

Po trzecie, należy uwzględnić dowody z przesłuchania świadków.

Często przesłuchuje się świadków, szczególnie gdy strony dążą do ustalenia winy.  Również świadków powołuje się w kwestiach dotyczących ustalenia alimentów lub relacji rodziców z dziećmi, sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej itp.

 

Opinia biegłych OZSS – to też dowody

 Po czwarte, istotny może być dowód z Opinii Zespołu Biegłych Specjalistów (tak zwany OZSS). Gdy pomiędzy rodzicami występuje spór dotyczący miejsca zamieszkania dziecka, sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej lub kontaktów z dzieckiem, konieczne jest skorzystanie z opinii biegłych w tym zakresie.

W sprawach rozwodowych istnieje szeroki zakres możliwości dotyczących postępowania dowodowego. Sąd nie ogranicza się wyłącznie do przesłuchania stron (z wyjątkiem zgody małżonków na rozwód i inne aspekty). Sąd przeprowadza również dowody z dokumentów, zeznań świadków oraz korzysta z opinii biegłych.

Proces dowodowy w sprawach rozwodowych otwiera wiele perspektyw. Sąd bierze pod uwagę różne źródła dowodów, obejmujące dokumenty, świadków oraz ekspertyzy biegłych. To istotne, zwłaszcza gdy strony nie zgadzają się co do warunków rozwodu czy innych kwestii związanych z procesem rozstania.

 

 

Rozwód? Pomagamy!

Zapraszam do Kontakt,

Adwokat Szczecin Katarzyna Kielsznia-Budzińska

Tel. 786116186

Mail: adwokat@kielsznia.pl

 

Sąd okręgowy w Szczecinie