+48 786 116 186

+48 786 116 186

Rozwód z orzekaniem o wini, dzisiaj chciałbym poruszyć ten temat. Jest to kwestia, która budzi wiele emocji i często jest źródłem kontrowersji w procesach rozwodowych. Przyjrzyjmy się więc bliżej procedurze oraz konsekwencjom takiego orzeczenia.

Kiedy wina małżonka?

Rozwód może być przeprowadzony na kilka sposobów, z czego jeden z nich to rozwód z orzekaniem o winie. W takim przypadku sąd musi ustalić, który z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa. Procedura taka wymaga przeprowadzenia dokładnego postępowania dowodowego, w którym obie strony mają prawo przedstawienia swoich argumentów i dowodów.

Podstawowymi przesłankami winy, które mogą być uwzględnione przez sąd, są m.in.

  • zdrada,
  • znęcanie psychiczne/fizyczne,
  • brak ugodowego i wyrozumiałego nastawienia do pojawiających się na co dzień problemów,
  • niewłaściwy stosunek do rodziny drugiego małżonka,
  • zmiana religii przez jednego z małżonków.

Sąd dokładnie analizuje zgromadzone dowody i na tej podstawie podejmuje decyzję.

Rozwód z orzekaniem o winie – konsekwencje

Orzeczenie o winie ma istotne konsekwencje dla dalszego przebiegu procesu rozwodowego oraz dla przyszłych relacji między małżonkami. Po pierwsze, może wpłynąć na podział majątku, gdzie strona uznana za winną może otrzymać mniejszy udział lub w ogóle być pozbawiona prawa do części wspólnych aktywów, np. jeżeli trwoniła majątek wspólny z uwagi na swój alkoholizm.

Ponadto, orzeczenie o winie może mieć wpływ na obowiązek alimentacyjny oraz decyzję dotyczącą opieki nad dziećmi. Sąd może uwzględnić winę jednej ze stron przy ustalaniu wysokości alimentów lub przy przyznaniu praw rodzicielskich.

Istotną konsekwencją jest też czas postępowanie rozwodowego, w którym sąd orzeka o winie.

 W zasadzie w prawie w 100% spraw rozwodowych, gdzie wykazywana jest wina drugiego małżonka, przeprowadzone jest długie postępowanie dowodowe. Zazwyczaj przesłuchiwani są świadkowie (członkowie rodziny, znajomi itp.). W postępowaniach takich często strony powołują się bądź to na smsy, maile, zdjęcia czy nagrania. Sąd z tych materiałów przeprowadza dowody. Zdarza się również powiązanie spraw rozwodowych z postępowaniami karnymi, gdzie stawiane są zarzuty pod adresem małżonka winnego o znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad rodziną.

 

adwokat rozwód szczecin

 Podsumowanie

Rozwód z orzekaniem o winie to jedna z możliwych dróg postępowania. Procedura ta wymaga skrupulatnego przeprowadzenia postępowania dowodowego i może mieć istotne konsekwencje dla obu stron. Dlatego też, w przypadku rozważania takiego kroku, zawsze warto skonsultować się z doświadczonym adwokatem, który pomoże zrozumieć wszystkie aspekty prawne i zapewni odpowiednie wsparcie w procesie rozwodowym.