+48 786 116 186

+48 786 116 186

Odrzucenie spadku za dziecko – jak sobie z tym poradzić?

 

Rodzice czasami muszą stanąć przed problemem odrzucenia spadku w imieniu niepełnoletnich dzieci. Jak liczyć terminy? Z jakimi formalnościami należy się liczyć? To zostanie wyjaśnione w dzisiejszym wpisie.

Przede wszystkim należy pamiętać, że oświadczenie o odrzuceniu spadku można złożyć w ciągu sześciu miesięcy. Czas sześciu miesięcy liczymy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tym, że spadek mu przysługuje. Dzień ten nie jest równoznaczny, z datą śmierci osobie, po której dochodzi do dziedziczenia. Termin ten jest taki sam niezależnie od tego czy spadek chce odrzucić osoba dorosła, czy rodzice za małoletnie dziecko.

O czym rodzice bardzo często zapominają?

Jeśli rodzic odrzuci spadek, to od tego dnia ma sześć miesięcy na odrzucenie spadku za swoje niepełnoletnie dziecko.

Przykład: Henryk, ojciec Anny zmarł 5 marca. Anna, jako jedyna spadkobierczyni wiedząc o długach ojca odrzuciła spadek po swoimojcu 5 kwietnia. Zuzia (12 lat) jest córką Anny. Od dnia 5 kwietnia, Anna ma sześć miesięcy na odrzucenie spadku w imieniu swojej córki Zuzi.

 

Etap I – sąd rodzinny, zgoda na odrzucenie spadku za dziecko

 

 Rodzic, aby móc odrzucić spadek w imieniu małoletniego dziecka musi złożyć do sądu wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie czynności w imieniu małoletniego. Zgodnie z art. 156 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice muszą uzyskać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub majątku małoletniego. Spadek w sposób oczywisty należy uznać za potencjalny majątek małoletniego. Wniosek o wyrażenie zgody składa się do sądu rejonowego w okręgu, gdzie małoletni ma miejsce zamieszkania. Opłata od wniosku wynosi 40 zł.

Co istotne do terminu sześciomiesięcznego nie wlicza się czasu trwania sprawy.. Jest to o tyle istotne, że postępowanie w sądzie o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu dziecka może trwać dłużej niż sześć miesięcy.

 

 

Etap II – faktyczne odrzucenie spadku za dziecko

 

Po wydaniu przez Sąd postanowienia o wyrażeniu zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego, rodzic musi złożyć wniosek o doręczenie prawomocnego postanowienia. Posiadając w ręku prawomocne postanowienie rodzice mogą podjąć czynności zmierzające do odrzuceniu spadku w imieniu dziecka. Od daty uprawomocnienia się postanowienia zaczyna biec dalej termin sześciomiesięczny na odrzucenie spadku.

W imieniu małoletniego dziecka spadek można odrzucić przed notariuszem albo przed sądem. Odrzucenie spadku przed notariuszem jest szybsze i nie wymaga czekania na rozprawę sądową. Z kolei odrzucenie spadku przed sądem wymaga od nas złożenia stosownego wniosku i udania się na posiedzenie sądu.

Niezależnie od tego, który sposób Państwo wybiorą należy pamiętać o sześciomiesięcznym terminie na odrzucenie spadku!

Zatem odrzucenie spadku w imieniu swojego małoletniego dziecka w kilku krokach wygląda następująco:

  1. Informacja o przysługującym spadku (rozpoczyna się sześciomiesięczny termin)
  2. Wniosek do sądu rejonowego – opłata 40 zł (zatrzymanie okresu 6 miesięcy)
  3. Wniosek o doręczenie prawomocnego wyroku (od daty uprawomocnienia, dalej biegnie 6 miesięcy! Co istotne termin 6 miesięcy nie zaczyna biec na nowo!)
  4. Odrzucenie spadku przed notariuszem bądź sądem

W zawiłościach prawa spadkowego, adwokat może być pomocny w szczególnie w kwestii czuwania nad terminami oraz prawidłowym przebiegiem poszczególnych etapów, które doprowadzą do skutecznego odrzucenia spadku w imieniu małoletniego dziecka, co pozwoli uchronić przed niechcianymi dalszymi sprawami spadkowymi.