+48 786 116 186

+48 786 116 186

Inteligentna Forma Internowania – Chełminiacy 1982

Z uwagi na duże zainteresowanie sprawami Chełminiaków a także pozytywne zakończenie spraw prowadzonych przez adw. Katarzynę Kielsznia-Budzińską (łącznie sześć postępowań – styczeń 2018), w dzisiejszym wpisie poruszę temat dochodzenia zadośćuczynienia za wyrządzone krzywdy. Jako Chełminiaków rozumie się członków opozycji niepodległościowej, którzy w latach 80 ubiegłego wieku pod pozorem odbywania „ćwiczeń” wojskowych przebywali w obozach m.in. w Chełmnie Pomorskim i Czerwonym Borze.

 

Kto może dochodzić zadośćuczynienia i odszkodowania?

Nie wszystkie osoby, które poddawane były w latach 80 represji za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego wiedzą, że mogą dochodzić zadośćuczynienia i odszkodowania. Są to w szczególności osoby, które odbywały w latach 1982-1983 pozorną służbę wojskową, będącą w zasadzie represjami. Jak wynika z dokumentacji historycznej, w tym witryn internetowych IPN oraz książek historycznych, na początku listopada 1982 roku władze PRL celem wpłynięcia na działania opozycjonistów, postanowiły wysłać ich do wojska. Sama władza nazwała tę formę represji jako „inteligentną formę internowania”.

 

Co zrobić aby złożyć wniosek o zadośćuczynienie lub odszkodowanie?

Przede wszystkim przydatna będzie książeczka wojskowa lub informacja z WKU o odbytym „szkoleniu” wojskowym. Na stronie internetowej:

http://www.13grudnia81.pl/sw/represje/inteligentna-forma-int/9526,Inteligenta-forma-internowaniaquot.html

– znajdą Państwo również wyszukiwarkę, gdzie po wpisaniu swoich danych pojawi się data oraz miejsce odbywania rzekomych „ćwiczeń” wojskowych.

Przydatna jest również decyzja Szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o uznaniu za osobę represjonowaną. Decyzja taka pomaga Sądowi w ustaleniu jednej z głównych przesłanek do wypłaty zadośćuczynienia tj., że dany wnioskodawca działał na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego jak również, że był przez dzielność tę represjonowany.

 

Co powinno być we wniosku?

We wniosku należy wskazać jakie represje były stosowane w stosunku do wnioskodawcy w czasie przebywania na „ćwiczeniach wojskowych”. Należy również opisać wszelkie dolegliwości, które powstały w związku z pobytem na „ćwiczeniach”. Ta część wniosku opisuje indywidualne przeżycia każdego z wnioskodawców, w tym jego odczucia i konkretny stan faktyczny. Istotny jest również opis związany z rodziną wnioskodawcy, która zostawała zazwyczaj sama w strachu i niepewności.

Jeżeli poszkodowany dochodzić chce odszkodowania, to należy pamiętać, iż w tym kontekście koniecznym jest wskazanie co dokładnie utracił wnioskodawca w związku z pobytem w obozie, jak i konieczne jest wyliczenie szkody.

 

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o zadośćuczynienie należy złożyć w Sądzie Okręgowego odpowiednim dla zamieszkania Wnioskodawcy. W Szczecinie wniosek będzie składany w Sądzie Okręgowym III Wydziale Karmnym w Szczecinie.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyny Kielsznia-Budzińskiej w 2017 roku pozytywnie wygrała w ww. zakresie 6 spraw (stan na styczeń 2018). Każdy z Klientów uzyskał satysfakcjonującą kwotę zadośćuczynienia za „inteligentną formę reprezentowania”. Jeżeli ktoś z Państwa z uwagi na swoją działalność opozycyjną został wysłany w latach 1982-1983 do wojska w celu odbycia rzekomych „ćwiczeń”, to zapraszamy do kontaktu celem dochodzenia od Skarbu Państwa zadośćuczynienia lub odszkodowania.

Należy pamiętać, że osoby represjonowane w czasach PRL, wobec których:

  • stwierdzono nieważność orzeczenia – wyroki polityczne z okresu stanu wojennego,
  • wydano decyzję o internowaniu w związku z wprowadzeniem w dniu 13 grudnia 1981 roku w Polsce stanu wojennego,

również mogą dochodzić od Skarbu Państwa odszkodowania za poniesioną szkody i zadośćuczynienia za doznane krzywdy wynikłe w związku z wykonaniem orzeczenia/decyzji.

Adwokat Szczecin Katarzyna Kielsznia – Budzińska zaprasza do kontaktu.