+48 786 116 186

+48 786 116 186

Ile kosztuje rozwód?

To chyba najczęściej stawiane pytanie przez każdego, kto zastanawia się nad zainicjowaniem sprawy rozwodowej. Przygotowując się do rozwodu należy liczyć się z kosztami. Z jakimi dokładnie? O tym poniżej.

Koszty sądowe

Przede wszystkim strona, która wnosi pozew o rozwód musi wnieść do Sądu opłatę sądową, tj. opłatę od pozwu, która jest stała i wynosi 600 zł. Opłatę tę można uiścić przelewem na rachunek bankowy sądu bądź w kasie sądu.

  • Jeżeli dokonujemy opłaty w formie przelewu – to należy potwierdzenie przelewu wydrukować i załączyć do pozwu.
  • Jeżeli opłacamy pozew w Sądzie, to dostajemy znak sądowy w formie naklejki o wartości 600 zł, który należy przykleić na pozwie.

Czy drugi małżonek musi zwrócić część opłaty?

  • Jeżeli powód wygra sprawę, tzn. sąd uzna pozwanego za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, to pozwany będzie musiał zwrócić powodowi wniesioną przez niego opłatę w wysokości 600 zł.
  • Jeżeli powód przegra, tzn. sąd uzna powoda za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, to nikt powodowi nie zwróci uiszczonej przez niego opłaty od pozwu.
  • Z kolei jeżeli sąd orzeknie rozwód bez orzekania o winie, to sąd zwróci powodowi połowę opłaty – 300 zł, zaś połowę z drugiej części opłaty 150 zł zasądzi na rzecz powoda od pozwanego małżonka, tak aby koszty strony ponosiły równe.

Inne koszty w sprawie o rozwód

W toku sprawy rozwodowej sąd może zlecić kuratorowi sądowemu przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, może być również przeprowadzone opinia biegłych z OZSS (Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów), co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Zazwyczaj jednak Sąd wydając orzeczenie kończące sprawę (wyrok) orzeka o konieczności poniesienia tych kosztów zgodnie z powyższymi zasadami.

Każda ze stron może wystąpić do Sądu z wnioskiem o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych w całości bądź w części. Aby Sąd zwolnił stronę należy złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania – do pobrania na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/formularze-pism-procesowych-w-postepowaniu-cywilnym/

Koszty Adwokata w sprawie o rozwód

Oczywiście każda ze stron może zlecić prowadzenie sprawy rozwodowej adwokatowi. Jeżeli chcemy, aby pomógł nam adwokat, to należy liczyć się z kosztem honorarium, które należy zapłacić za pełnomocnika występującego w sprawie. Nie ma jednej stawki honorarium, którą mogłabym podać. Kwota honorarium uzależniona jest od konkretnej sprawy i stanu faktycznego. Po rozmowie z Klientem adwokat będzie w stanie podać kwotę honorarium. Kwoty te uzależnione są od tego czy rozwód będzie orzekany bez winy czy z winy drugiego małżonka, jak również od kwestii związanych z małoletnimi dziećmi (alimenty; władza rodzicielska).