+48 786 116 186

+48 786 116 186

Czy mogę cofnąć pozew o rozwód?

W trakcie pierwszej porady prawnej w Kancelarii często Klienci pytają się czy po złożeniu pozwu o rozwód, gdyby sytuacja pomiędzy małżonkami się zmieniła na lepsze, mogą wycofać sprawę rozwodową. Nie ma tutaj jednej odpowiedzi, ponieważ wszystko zależy od momentu, w którym chcemy cofnąć pozew.

Cofnięcie pozwu przed rozpoczęciem pierwszej rozprawy

W sytuacji, kiedy powód złoży pozew o rozwód i po jego złożeniu, a przed doręczeniem odpisu pozwu pozwanemu podejmie decyzję o cofnięciu sprawy, wtedy informuje o tym Sąd w stosownym piśmie, a Sąd bez informowania pozwanego sprawę umorzy.

Powód może również cofnąć pozew po doręczeniu pozwanemu pozwu, do czasu pierwszej rozprawy (najpóźniej na jej początku), o ile pozwany przyjmie postawę bierną i nie odpowie na pozew.

Cofnięcie pozwu po złożeniu przez pozwanego odpowiedzi na pozew

Tutaj sytuacja może się komplikować. Kiedy pozwany otrzyma z Sądu odpis pozwu o rozwód i odpowie na niego, to ewentualne cofnięcie powództwa uzależnione będzie od zgody drugiego małżonka.

Jeżeli pozwany wyrazi zgodę na cofnięcie pozwu, to sąd zgodnie z wolą stron sprawę umorzy.

Jednakże, jeżeli pozwany nie wyrazi zgody na cofnięcie powództwa o rozwód, to Sąd będzie musiał przeprowadzić postępowanie dowodowe, przesłucha świadków, strony aby ustalić czy faktycznie pomiędzy stronami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Jeżeli Sąd stwierdzi, iż do takiej sytuacji doszło, to pomimo zmiany stanowiska powoda – sąd wyda wyrok rozwodowy.

Zatem jak Państwo widzą cofnięcie pozwu o rozwód uzależnione jest od etapu, na którym jest sprawa rozwodowa, a także może zależeć od woli drugiego małżonka (pozwanego).