+48 786 116 186

+48 786 116 186

Alimenty w dobie inflacji

W dobie aktualnie bardzo wysokiej inflacji coraz częściej spotykam się w kancelarii zarówno z klientami – uprawnionymi do alimentów, którzy chcą wnieść pozew o podwyższenie alimentów, jak i z klientami – zobowiązanymi do alimentów, którzy z kolei chcą wnosić o obniżenie alimentów. W tym miesiącu miałam przyjemność wypowiedzenia się dla Radia Nowy Świat w powyższym temacie, co potwierdza, że temat jest aktualnie istotny. Alimenty a inflacja to będzie dzisiejszy temat. Czy zatem wzrost inflacji jest podstawą do podwyższenia albo obniżenia wysokości
alimentów?

Po pierwsze: usprawiedliwione potrzeby uprawnionego

Przede wszystkim sąd w sprawie o alimenty bada usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentów (np. dziecka czy byłego małżonka). Przykładem usprawiedliwionych typowych potrzeb uprawnionego są: utrzymanie mieszkania, wyżywienie, nabywanie odzieży, leczenie, higiena osobista, zainteresowania kulturalno-społeczne, leczenie. Co istotne dzieci mają prawo do życia na takiej samej stopie życiowej co rodzice/rodzic – zarówno gdy żyją z nimi wspólnie, jak i wtedy, gdy żyją oddzielnie.


Po drugie zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego

Sąd przyznając alimenty bada jakie możliwości zarobkowe i majątkowe ma zobowiązany do płacenia alimentów. Sąd ustala, ile zobowiązany może i powinien zarabiać przy należytym wykorzystaniu swoich zdolności. Sąd nie patrzy jedynie na dochody jakie uzyskuje zobowiązany, a na możliwości zarobkowe zobowiązanego do płacenia alimentów. Np. pozwany o alimenty ojciec wykazuje, że jako kamieniarz otrzymuje wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Sąd przy ustalaniu wysokości alimentów nie będzie brał pod uwagę faktycznie uzyskiwanej wysokości wynagrodzenia, bowiem kamieniarze uzyskują zdecydowanie wyższe wynagrodzenie aniżeli minimalne. Stąd też sąd będzie brał zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego.


To jak z tą inflacją i wysokością alimentów?

Podstawą podwyższenia albo obniżenia alimentów jest zmiana stosunków, która przemawia za obniżeniem bądź podwyższeniem alimentów. Sąd w sprawie o podwyższenie alimentów będzie badał nie tylko sam wzrost inflacji, ale również usprawiedliwione potrzeby małoletniego i to czy od wydania wcześniejszego orzeczenia w zakresie alimentów doszło do zmiany stosunków – sąd bada, czy zmianie uległy usprawiedliwione potrzeby uprawnionego i możliwości majątkowe oraz zarobkowe zobowiązanego. Jeżeli sąd uzna, że w sposób istotny doszło do zmiany któregoś z powyższych stosunków, to dokonuje zmiany wysokości alimentów. Oczywistym jest, że z uwagi na wysoki wskaźnik inflacji wszelkie koszty utrzymania oraz wydatki wzrosły, co może wpłynąć na podwyższenie alimentów. Inflacja może więc być przesłanką do zmiany wysokości alimentów.

jak wyliczyc alimenty

Przy czym istotne jest, że sąd bierze również pod uwagę sytuację zobowiązanego. Zobowiązany musi bowiem mieć z czego płacić zasądzone alimenty. Zaś inflacja, wysokie koszty utrzymania itp. dotykają również zobowiązanego do płacenia alimentów. Z kolei wzrost wynagrodzeń nie nadąża aktualnie za wzrostem cen, za co zobowiązany nie może ponosić negatywnych konsekwencji. Wysoki wskaźnik inflacji, z którym obecnie mamy do czynienia, może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania o podwyższenie alimentów. Inflacja rzędu 15-20% wpływa na koszty utrzymania uprawnionego do alimentów. Należy jednak pamiętać, że Sąd do każdej sprawy podchodzi indywidualnie i fakt, że w jednej sprawie alimenty zostaną podwyższone z uwagi na inflację, nie oznacza reguły.

Wysoki wskaźnik inflacji może być również podstawą do obniżenia alimentów, jeżeli z okoliczności danej sprawy wynika, że doszło do istotnej zmiany po stronie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Sąd w sprawie o obniżenie alimentów również będzie brał pod uwagę sytuację uprawnionego, któremu koszty życia tak jak i zobowiązanemu – wzrosły. Z kolei to jednak na rodzicach – w przypadku alimentów na dzieci – ciąży obowiązek ich utrzymywania, zaś rodzic powinien wykazać, iż poczynił wszelkie starania, aby temu obowiązkowi zadośćuczynić.

 

Jeżeli zastanawiają się Państwo czy to już ten moment, aby wnieść o podwyższenie bądź obniżenie alimentów, to zapraszamy do kontaktu. Przeanalizujemy indywidualną sytuację klienta, aby zaproponować optymalne działanie w konkretnej sprawie.


Adwokat Szczecin Katarzyna Kielsznia – Budzińska
Tel. 786-116-186, mail: adwokat@kielsznia.pl
#adwokatszczecin #alimenty #podwyższenie alimentów #obniżenie alimentów #sprawy
rodzinne #inflacja #adwokatrodzinny