+48 786 116 186

+48 786 116 186

Alimenty na dziecko

Kiedy małżonkowie mają wspólne małoletnie dziecko/dzieci, kwestia alimentów musi się pojawić. Najczęściej to właśnie konieczność ustalenia kwoty alimentów stanowi kość niezgody, a w konsekwencji prowadzić może do przedłużenia całego postępowania. W praktyce spotykam się z sytuacjami, kiedy małżonkowie chcą zakończyć małżeństwo rozwodem bez orzekania o winie, w kwestiach związanych z wychowaniem i władzą rodzicielską małżonkowie są zgodni, zaś właśnie ustalenie kwoty alimentów stanowi największy problem.

Jak wyliczyć alimenty?

Przede wszystkim trzeba skupić się na realnych kosztach, jakie generuje utrzymanie dziecka na moment wyliczania tych kosztów. Rodzic nie powinien sztucznie generować przyszłych kosztów, jak np. zapisanie dziecka za 2 lata na lekcje pianina. Oczywiście, jeżeli dziecko w danym momencie uczęszcza na dodatkowe lekcje gry na pianinie, to wtedy takie koszty uwzględniamy.

W Internecie są dostępne tzw. kalkulatory alimentów. Według mnie kalkulatory te mają swoje zalety, ale mają również sporo wad. Jeżeli rodzic nigdy nie podliczał jaki jest faktyczny koszt utrzymania dziecka, to wypełniając taki kalkulator można uświadomić sobie mniej więcej jakiego rzędu są to kwoty. Przy czym należy uważać, bowiem kalkulatory te są bardzo szczegółowe, co powoduje zniechęcenie przed ich wypełnieniem. Zdarza się również, że wypełnienie kalkulatora prowadzi do zawyżenia kosztów utrzymania dziecka. Ciężko jest bowiem określić ile sztuk bułek, jogurtów czy kilogramów ziemniaków dziecko zjada w tygodniu/miesiącu. Należy więc do kalkulatorów podchodzić z dużą dozą ostrożności i rozwagą.

 Dowody w sprawie o alimenty

Celem wyliczenia kosztów utrzymania dziecka odradzam gromadzenia paragonów. Po pierwsze blakną, a po drugie nie wskazują one na faktyczne koszty związane z utrzymaniem dziecka. Paragon ze sklepu X, gdzie są wymienione zakupy spożywcze wcale nie potwierdza, że właśnie te produkty zostały spożyte przez dziecko, a nie np. przez jego rodzica. Dodatkowo paragony mogą być przez stronę pozyskane niekoniecznie w związku z zakupem, a np. strona może je dostać od znajomego czy innego członka rodziny. Nie warto zatem gromadzić paragonów i przedstawiać ich później w sądzie.

Należy z kolei Sądowi przedłożyć dowodowy związane z kosztami dodatkowymi, które generuje dziecko. Zatem wszystkie rachunki/faktury/umowy związane z opłacaniem zajęć dodatkowych, prywatne wizyty lekarskie, zakup lekarstw dla dziecka, potwierdzenie wyjazdów wakacyjnych itp. można przedstawić w sądzie jako dowód na ponoszenie dodatkowych kosztów utrzymania dziecka.

jak wyliczyc alimenty

Niestety nie obowiązuje uniwersalna tabela czy wyliczenie, z których mniej więcej wynikałyby koszty utrzymania dziecka w określonym wieku. Jednakże należy mieć na uwadze, że sędziowie prowadzący sprawy rozwodowe czy rodzinne z doświadczenia życiowego mniej więcej wiedzą jaki koszt generuje dziecko w zakresie zakupu żywności, odzieży czy środków czystości.

Dlatego też, zalecam przy sporządzaniu kosztów utrzymania dziecka skupić się na:

  • Kosztach krótkoterminowych – codziennych – tutaj należy zwrócić uwagę na wyżywienie, zakup odzieży, środków higienicznych, koszty związane z mieszkaniem, edukacją;
  • Kosztach krótkoterminowych – zajęcia dodatkowe – a więc wszystkie koszty związane z dodatkowymi zajęciami czy hobby dziecka oraz wydatki własne dziecka (wyjścia do kina, ze znajomymi, zakup prasy, kieszonkowe);
  • Kosztach związanych ze zdrowiem – prywatne wizyty lekarskie, stomatolog, okulista, ortodonta, inne leczenie czy rehabilitacje, zakup leków;
  • Kosztach związanych z wyjazdami – wakacje, ferie, wycieczki szkolne;
  • Kosztach długookresowych – a więc koszty związane np. z wymianą komputera, telefonu, sprzętów sportowych, mebli, remont pokoju dziecka, które wymienia się raz na kilka lat.

Według mnie przeanalizowanie ww. kosztów da Państwu pełny obraz związany z faktycznymi kosztami utrzymania dziecka, a w konsekwencji powinien ułatwić dochodzenie alimentów przed sądem. Takie zestawienie warto aby zrobił sobie każdy rodzic, zarówno ten, który dochodzi alimentów, jak i ten, który ma je płacić. Wiedza w tym zakresie pomoże na szybsze znalezienie kompromisu w zakresie ustalenia kwoty alimentów płatnej na rzecz małoletniego dziecka, jak również wpłynie pozytywnie na postępowanie sądowe.