Prawo cywilne Szczecin – Prowadzenie spraw cywilnych

Adwokat Katarzyna Kielsznia – Budzińska oferuje usługi prawne w zakresie spraw cywilnych dotyczących w szczególności:

  • spraw o podział majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej,
  • spraw z zakresu prawa zobowiązań: sprawy o odszkodowanie (np. prowadzone przeciwko towarzystwom ubezpieczeń, sprawy związane z naruszeniem dóbr osobistych, zadośćuczynieniem za krzywdę), o zapłatę – dochodzenie wierzytelności wynikających umów (np. umowy sprzedaży, o świadczenie usług, umowy o wykonanie dzieła, umowy deweloperskie itp.),
  • spraw z zakresu prawa rzeczowego: m.in. wniesienie współwłasności nieruchomości, ochrona własności i posiadania, ustanowienie i zniesienie służebności, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy,
  • spraw z zakresu prawa spadkowego: stwierdzenie nabycia spadku albo odrzucenie spadku, zachowek, dział spadku, podważanie testamentu i inne.

Ponadto Adwokat Katarzyna Kielsznia – Budzińska oferuje:

  • sporządzenie umowy cywilnoprawnej, analizę gotowych już umów, negocjacje w zakresie umów,
  • negocjacje w imieniu Klienta celem pozasądowego zakończenia sporu, sporządzenie ugody,
  • kompleksowe prowadzenie spraw sądowych,
  • sporządzenie apelacji, zażalenia bądź skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego,
  • reprezentację w toku postępowania egzekucyjnego.

Jeżeli macie Państwo więcej pytań lub wątpliwości zapraszam na wizytę!

Telefon: 786 116 186

Prawo cywilne Szczecin