Oferta Adwokat Szczecin

Kancelaria zapewnia profesjonalną i kompleksową pomoc prawną zarówno dla osób fizycznych (klientów indywidualnych) jak i dla podmiotów gospodarczych oraz jednostek organizacyjnych, w tym spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na terenie województwa zachodniopomorskiego, a także w razie potrzeby na terenie całego kraju.

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię może przybrać formę doraźnej pomocy prawnej (porada prawna, opinia prawna, sporządzenie projektu pisma, umowy), kompleksowego prowadzenia sprawy bądź stałej obsługi prawnej.

Przykładowe kategorie spraw, którymi na co dzień zajmuje się Kancelaria:

  •  prawo rodzinne i opiekuńcze,
  •  prawo cywilne,
  •  prawo spadkowe,
  •  prawo gospodarcze (w tym budowlane),
  •  prawo karne i prawo wykroczeń,
  •  prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych,
  •  prawo administracyjne.

Wynagrodzenie:

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem po zapoznaniu się ze zleconą sprawą. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest m.in. od wartości przedmiotu sprawy, nakładu pracy oraz terminu jego wykonania.

Formy rozliczenia:

  1. ryczałt – rozliczenie stosowane w związku z kompleksową i stałą obsługą przedsiębiorców, jak również przy prowadzeniu sprawy w danej instancji przed sądami, urzędami, organami administracji publicznej, organami ścigania;
  2. wynagrodzenie godzinowe – ustalane za każdą rozpoczętą godzinę pracy;
  3. success fee – dodatkowe wynagrodzenie, którego rozliczenie uzależnione jest od rezultatu sprawy. Stawka procentowa uzgadniana jest indywidualnie.